Kartor

Här hittar du vår första uppsättning kartor, numrerade från Binnäset/Hannåsen i nordväst till Stensmyran i sydöst.

Den stora projekteringen har förändrats en hel del i och med medlemmar som hoppat av och tillkommit, och så samförläggningen med Skanova. Till exempel kommer vi inte att använda sjökabel i den utsträckningen som vi tänkte från början. Men för respektive hushåll blir det inte så stora skillnader – vi går generellt längs byvägarna, så det är därifrån det ska stakas!

Frågor? Mejla!

001-Binnäset

002-Camp-Viking-Hannåsen

003-Grimnäs-1

004-Mällgård-2

005-Mällgård-1

006-Mälgåsen

007-Mälgsand-Mälgåsen

008-Stavre-3

009-Stavre-1

011-Stavre-Gimån-Åhn

012-Mordviken

013-Stensmyran

Annonser