Kartor

Här hittar du vår första uppsättning kartor, numrerade från Binnäset/Hannåsen i nordväst till Stensmyran i sydöst.

Den stora projekteringen har förändrats en hel del i och med medlemmar som hoppat av och tillkommit, och så samförläggningen med Skanova. Till exempel har vi inte använt sjökabel alls som vi tänkte från början. Men för respektive hushåll har det inte blivit några stora skillnader – vi har fortfarande generellt gått längs byvägarna.

När det gäller inmätt kartmaterial när nätet väl är klart så kommer det inte att publiceras. Om du som medlem vill ha ett utsnitt av ditt område får du mejla föreningen.

002-Camp-Viking-Hannåsen

003-Grimnäs-1

004-Mällgård-2

005-Mällgård-1

006-Mälgåsen

007-Mälgsand-Mälgåsen

008-Stavre-3

009-Stavre-1

011-Stavre-Gimån-Åhn

012-Mordviken

013-Stensmyran