Välkommen till E14 fiber!

Här hittar du information om arbetet med fiber till byarna längs E14 mellan Bräcke och Gällö. Om du inte har fått senaste medlemsinfon så beror det på att vi inte har ordning på din epostadress. Eller att våra mejl fastnar i din skräppost! Vi går ut med pappersinfo till övriga. Det finns fortfarande möjlighet att engagera sig i arbetet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny tidsplan

Vi hade hoppats att kunna koppla upp oss lagom till Kalle Anka i år. Men med de förseningar som blivit i och med samförläggningsförhandlingarna skjuts processen framåt, med planerat stoppdatum för grävning vid årsskiftet, installation av själva nätet 2018-03-31, därefter inkoppling och uppkoppling hos medlemmarna.

Grävningarna har vi påbörjat längst västerut, och fortsätter nu områdesvis i riktning mot Stensmyran. Nästa område att starta upp är Grimnäs, med start från viadukten, preliminärt första veckan av juni. Först gräver vi serviserna, dvs från vägen till respektive hus, därefter själva stamnätet längs vägen. Byombuden Tomas och Lars kommer ut med information om hur själva stakningen går till!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Byggmöte … 

Varannan vecka stämmer vi av med ElTel och MRZ. Här lägger projektledare Jonas Kriström och gräventreprenör Johan Strid pannorna i djupa veck. Hannåsen, Binnäset, Ystasjön och Industriområdet börjar bli klart! 

Till veckan går vi igenom procedurerna med byombuden, stakning, håltagning etc, inför grävstart i Grimnäs.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nätta små rullar …

201704 SamförläggningMaterialleverans för första delen i samförläggningen med Skanova, rejäla doningar! Johan Strid har fotat.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Aprilväder …

Arbetet rullar på, och det är helt okej med fortsatt vinterväder! I dagarna kan våra grävare äntligen börja med första sträckan som ska samförläggas för föreningen och Skanova, det är från OK/Q8 i Gällö och österut. Lite halvsank mark gör det tacksamt med fortsatt tjäle.

Annars är det grävning i Ystasjön, och såhär har vi tänkt: vi försöker avsluta ett område i taget och göra klart med dragningar fram till alla hus. Hannåsen/Binnäset och Industriområdet/Ystasjön är de första som ska bli färdiggrävda, och det innebär två saker: att alla i de områdena behöver fundera över hur fibern ska dras in på gården. Och att alla faktiskt måste bestämma sig, när vi väl är klara med ett område så kan vi inte gå tillbaka om någon ändrar sig och vill hoppa på sedan.

Ikväll ska vi ha första formella styrelsemötet efter årsmötet, där blir det lite rapportering från byggmöten och så planering för att projektet tar fart i och med vårens ankomst. Vi ska också lämna in första redovisningen till Länsstyrelsen/Jordbruksverket för att få första utbetalningen av vårt stöd – enormt spännande. Oanade mängder papper!

Lite kylslagna men soliga hälsningar till alla, mejla om ni undrar något!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötet 2017 lagt till handlingarna!

Och handlingarna hittar ni här nedan. Trevligt möte med inledande fibercafé, många passade på att få avtalen ur världen och fråga om högt och lågt.

Noggrann genomgång av papperen som delades ut.

Ur protokollet; styrelsen ber snällt om att alla betalar sin medlemsavgift utan att vi påminner. Som en mötesdeltagare sa: om man inte vet att man har betalat så har man förmodligen inte gjort det.

I övrigt ingen dramatik, styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ledamöterna sitter kvar och/eller valdes om, dvs Mats Ericsson, ordförande, PO Mellgren, kassör, Anna Lundström, sekreterare. Övriga ledamöter Ante Osterling och Tobias Sjölander. Ersättare Tomas Brykt, och så har vi ett nytillskott; Sten Olausson i Stavre kliver in som ersättare. Välkommen, Sten!

Övriga funktionärer valdes om; valberedning Gunnar Söderström och Anita Osterling, och revisor med ersättare Ola Lanner respektive Kjell Olsson.

170329 Årsmötesprotokoll E14 fiber

170329 Revisionsberättelse E14 fiber 2016

170329 Årsredovisning E14 fiber 2016

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grävning pågår!

Hälsningar från Hannåsen, där Johan, Anton, Reine, Ingemar och Petter med flera jobbar på mitt i vintern! Nästa område är Ystasjön – projekteringen och planeringen är i full gång.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinfo mars 2017

Utskick som gått ut under vecka 10:

Hej medlem i E14 Fiber!

Fibercafé och årsmöte onsdag 29 mars

Välkomna på fibercafé från kl 18:00 onsdag 29 mars på Stavre bygdegård! Drop-in för avtalsskrivning och möjlighet att ställa frågor. Cirka kl 19:30 har vi vårt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Bygget av vårt miljonprojekt har startat!

I mitten av januari började Maskinringen-Z med grävning längs vägen mellan Binnäset och Hannåsen. Nu fortsätter dom med transportsträckorna österut – det är härligt att äntligen vara igång.

Vi valde under sommaren 2016 att erbjuda Skanova samförläggning eftersom de planerar en egen fiberlina längs E14 mellan Östersund och Sundsvall. Det gör hela bygget lite mer tidskrävande, men styrelsen har bedömt att den ekonomiska och praktiska vinsten är större än tidsförlusten. I nuläget vet vi inte exakt hur lång fördröjningen blir, men vi hoppas att alla har tålamod med det.

Vill ni följa utvecklingen närmare ber vi att ni besöker hemsidan eftersom det är mest effektiva sättet för oss ut att få ut information. www.e14fiber.se

Det här ska alla medlemmar igenom;

  • Medlemskap i föreningen (papper och info på hemsidan)
  • Skriva på markupplåtelseavtal för egen tomt (vilket de flesta redan gjort)
  • Betala anslutningsinsatsen om 17 500 kronor för den första anslutningen på fastigheten. Privatpersoner kan göra en inbetalning via bankgiro, företag måste kontakta styrelsen för att få en faktura på kapitalinsatsen. Hör av er om det är något problem!
  • Anslutningsavtal (där föreningen förbinder sig att åstadkomma en fiberlina till medlemmen för anslutningsinsatsen)
  • Tjänsteavtal (där medlemmen väljer Telias paketavtal med 100/100MB internet, telefon samt tv-kanalpaketet Lagom ELLER öppen fiber.)

Kontakta oss på e14fiber@outlook.com om ni har frågor. Alla nya och gamla medlemmar som har möjlighet att komma förbi på fibercafét för att ordna med alla papper är välkomna, annars ser vi till att ni får tillgång till avtalen på annat sätt.

Hälsningar från styrelsen i E14 fiber

PS1: om du får det här och inte tänkt vara med ända in i kaklet – hör av dig så vi vet att vi ska plocka bort din fastighet från projekteringen! DS.

PS2: vi kommer behöva sätta fler i arbete för att ro allt iland … anmäl dig gärna frivilligt! Stakning, lappa brevlådor, koka kaffe etc. Det mesta är roligt! Och det känns fint att göra en insats för bygden. DS.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fibercafé och årsmöte 2017

Onsdag 29 mars kl 18:00
Fibercafé med möjlighet att ställa frågor, vi bjuder på kaffe och macka.

Direkt efter, cirka kl 19:30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Plats: Stavre bygdegård.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avtalsskrivning … 

De fem sista föreningarna träffade Skanovas representanter ikväll. Nu har vi skrivit på avtalet om drift och underhåll av vårt nät. Det rör sig alltså framåt!

Fredrik, områdeschef på Skanova tar sekreterare Anna Lu i hand. Bakom kameran ordförande Mats.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det rör sig framåt …

Till veckan träffar vi Skanova i deras egenskap av entreprenör för drift och underhåll av vårt nät, vi ska äntligen skriva under en slutgiltig version av det avtal som sommarens upphandling resulterade i. Dom kommer hit och träffar de andra föreningarna i samma veva.

ElTel och Maskinringen har haft uppstartsmöte med en annan sektion på Skanova om samförläggning, det som rör deras etablering av en egen fiberkabel som sammanfaller med våran sträckning. Positivt så långt!

Vi betar av underskrivna avtal och kommer att höra av oss till de medlemmar som har papper att skriva på. Hör ni inget är det lugnt.

Föreningens årsmöte blir preliminärt den 29 mars kl 18:30, kallelse kommer i medlemsutskick.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar