Välkommen till E14 fiber!

Här hittar du information om arbetet med fiber till byarna längs E14 mellan Bräcke och Gällö. Om du inte har fått senaste medlemsinfon så beror det på att vi inte har din epostadress. Eller att våra mejl fastnar i din skräppost! Vill du komma i kontakt med oss går det fint att lämna en kommentar på ett inlägg här på sidan, dom blir inte publika. Annars mejla till e14fiber@outlook.com!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinfo på väg ut

… enligt nedan:

Hej medlem i E14 Fiber! (detta går ut via epost sista veckan i september)

Byggprojektet är i stort sett avslutat – men jobbet med projektet är långt ifrån klart. Vi uppdaterar hemsidan med de viktigaste förändringarna. Annars går det fint att mejla eller kontakta styrelse/byombud.

Under kommande höst/vinter ska följande hända, om allt går som det ska: slutbesiktning av bygget, överlämnande av nätet till Skanova/Telia och avslutande av byggprojektet.

Årsmötet är lyckligt avklarat i juni, och vi hälsar några nya styrelsemedlemmar välkomna till slutfasen av arbetet!

Årsmötet beslutade att föreningen ska lägga ut all fakturering på en extern aktör. Det innebär smidigare betalningslösningar för medlemmarna. Men också att alla som ligger efter med avgifter för anslutning, kollektivavtal och medlemskap kommer att få räkning från ett kreditbolag. Kontakta någon i styrelsen, helst kassör PO på po.mellgren@gmail.com om du vill göra upp om avbetalning innan vi säljer fordringarna.

Viktigt när det nu närmar sig överlämning – vi MÅSTE ha rätt information om fastighetsägare på alla anslutningar. Dubbelkolla gärna att de ägarbyten som du känner till blivit registrerade med rätt ägare, och mejla hellre en gång för mycket – e14fiber@outlook.com

Påminner också om att föreningen formellt äger all utrustning, så vid eventuell försäljning av fastighet, se till att ny ägare har koll på det!

Hör av er om ni har frågor!

Hälsningar från styrelsen i E14 fiber
http://www.e14fiber.se
e14fiber@outlook.com

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Årsmötet avklarat!

Den nygamla styrelsen ser ut såhär:

Ordförande, Mats Ericsson

Sekreterare, Solgerd Eurenius

Kassör, PO Mellgren

Övriga ledamöter, Tobias Sjölander och Tomas Brykt

Suppleanter, Göran Jonsson och Ante Osterling

Revisorer, ordinarie och ersättare, Bertil Alftrén och Birgitta Olsson.

När styrelsen konstituerade sig efter årsmötet adjungerades tidigare sekreterare Anna Lundström till styrelsen i egenskap av projektledare till årets utgång.

Protokoll och handlingar med övrig information som diskuterades kommer i form av medlemsutskick så småningom.

Tack alla som kom för trevlig träff!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 17 juni, dagordning

Årsmötet närmar sig, här har ni dagordningen! Rainer kokar kaffe och brer mackor, och så blir det informations- och frågestund i anslutning. Vi behöver fortfarande tillskott till styrelsen, så hör gärna av er!

 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018
 8. Disposition av över- eller underskott
 9. Av styrelsen lagda förslag
  A. Överlämning av fordringar och fakturahantering till extern aktör
 10. Beslut om årlig medlemsavgift, förslaget är oförändrad.
 11. Motioner till stämman, inget föranmält.
 12. Beslut om ev. arvoden till styrelse och revisorer, förslaget oförändrat.
 13. Val av ordförande och ledamöter samt ersättare till styrelsen
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
 17. Mötet avslutas

Välkomna till bystugan i Grimnäs, 17 juni kl 19:00

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötesdags!

Styrelsen har skjutit lite till på årsmötesdatum för att ha så mycket klart som möjligt till dess.

Måndag 17 juni kl 19:00 på Grimnäs bystuga. Kallelse går ut i mitten av maj i form av ett vanligt medlemsutskick. Vi behöver lite nya styrelsemedlemmar, hör gärna av er om ni är intresserade!

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Framåt och uppåt 2

Februari månad; ytterligare förändringar av tjänsteavtal, fortsatt trög kommunikation med Telia, det tjorvar återkommande med de fakturor vi får för medlemmarnas räkning.

Vi jobbar mot slutbesiktning och slutfakturor med våra entreprenörer och det känns ganska positivt, även om vi kanske inte är riktigt överens. En felprojektering som systemleverantören gjort har blivit en ganska seg visa, men det kommer att lösa sig.

Eftersom vi kunnat konstatera att vår inledande projektering inte riktigt tagit höjd för förutsättningarna i vårt område och vi därmed underskattat totalkostnaderna så har vi med lite möda sammanställt och lämnat in en ansökan om utökat stöd hos Länsstyrelsen. Ser fram emot ett positivt beslut!

Årsmöte 2019 kommer att bli under maj månads första halva, och vid det laget kommer vi förhoppningsvis ha ett slutbesiktat nät och en tidsplan klar för slutredovisningen till Länsstyrelsen.

Tackar åter för glada tillrop –  det är bra precis sex år sedan föreningen bildades, och det är ju lite häftigt att vi nu har ett fullt fungerande nät. Det har kostat ett oändligt antal timmars jobb, men det blev faktiskt ett resultat!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Framåt och uppåt

Vi jobbar på, i dagarna släpper Telia igenom ett antal ändringar på medlemmar som ska byta avtal. Det har varit trögt, bland annat med återkoppling på när det kommer göras.

Från och med nu kommer vi endast kunna göra ändringar mellan avtalsformer två gånger per år. Det innebär att den som vill byta avtal kommer att få vänta. Däremot ska t ex ägarbyten där nya ägaren vill ta över befintligt KA-avtal kunna få ett namnbyte gjort utan fördröjning. Men hör av er så fort som möjligt om det är förändringar på gång, oavsett vad saken gäller.

Vi saknar bekräftelse på några anslutningar, om de är funktionella eller ej. Men förutsätter att alla medlemmar såhär tre månader efter att driftsättningen påbörjats har talat om ifall de har problem.

I övrigt; vi jobbar vidare med slutförande av byggprojektet gentemot grävare och systemleverantör, det är diverse förhandlingar om slutnota och besiktningar. Det totala bygget har blivit lite dyrare än budgeterat, och därmed förbereder vi en ansökan om ytterligare medel från Länsstyrelsen, det är ett spännande arbete med lite olika bud från dem om hur det egentligen funkar. Vi är i gott sällskap med andra föreningar i närområdet, och har hopp om att det ska lösa sig. Förberedelse för överlåtelse till Skanova så småningom pågår parallellt. Årsmöte planeras preliminärt till månadsskiftet april-maj.

I vanlig ordning, det saknas inte arbetsuppgifter, men vi tar jämnt lass på spaden och skottar vidare. Tack för glada tillrop, hälsar styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Julhälsningar

Julen står för dörren – vi tar ledigt fram till nyår. De allra flesta är igång, och efterhand löser ElTel/Telia diverse ändringar, frågetecken och komplikationer. Kanske inte med den snabbhet som vi skulle önska, men det går ändock framåt trots att det större delen av tiden känns som om någon går och grusar framför sparken.

Om du inte får igång din anslutning, om Telia inte vill aktivera, om du inte kommer igång via bredbandswebben etc, skicka ett mejl till e14fiber@outlook.com så samlar vi ihop och skickar frågorna vidare. ElTel kommer inte ha personal i tjänst under mellandagarna, så ni som väntar får dessvärre vänta.

Nu vill vi ifrån styrelsen önska en riktigt god jul och ett gott nytt år – vi hörs 2019!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

För kollektivavtalskunder – tevepuck nr 2

Tevepuck nummer 2 kan hämtas hos Brykts alla vardagar fram till årsskiftet, mellan kl 18-21. Därefter vill vi packa ihop kartongerna. Om ni vill komma en annan tid, mejla eller ring, Tomas kontaktuppgifter finns på sidan med styrelsemedlemmar.

Det är puck och fjärrkontroll som ingår, ingen trådlös variant. Som vi skrivit tidigare; utrustningen tillhör föreningen, som ju tecknat avtalet med Telia för medlemmarnas räkning. Om du inte kommer använda den är det bättre att den ligger kvar hos föreningen.

Vi för en hopplös diskussion med vår kontakt på Telia om startdatum för gruppfaktureringen; och har av honom blivit uppmanade att skicka klagomål till deras avdelning för kundrelationer eftersom vi inte är nöjda med deras hantering av driftsättningen. Men tyvärr, säger vår kontakt, så får han inte lämna ut deras mejladress. Så kan man också sköta kundrelationerna. (Vi har således skickat med papperspost.)

Att tänka på vid ägarbyten – ni måste kontakta föreningen så fort som möjligt, och om nya ägaren vill ha fiber så måste de bli medlemmar. Sedan kommer vi bara få ändra vilka som har kollektivavtal och namn på avtalet två gånger per år.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

För kollektivavtalskunder – TV-puck nummer 2

Nu har Telia levererat den andra TV-pucken för de kollektivavtalskunder som vill ha.

OBS: Föreningen äger både router och tv-puckar, och blir skyldiga att återlämna utrustningen om ett avtal hävs pga flytt/försäljning etc. Därför ska ni inte hämta ut den andra pucken om ni inte tänker använda den.

Utlämning hos Brykts i Grimnäs den här helgen, lördag och söndag kl 11-15.

I övrigt, kontroll av anslutningar pågår fortfarande. Skicka ett mejl om det krånglar att få till det!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Faktureringsinformation

Kollektivavtalskunder – första fakturan som kommit dagarna från föreningen gäller perioden december 2018, och ska betalas inom 30 dagar från fakturadatumet. Det står fel period och förfallodatum på några av de som gått ut i eposten. Från och med nästa ska det stå rätt!

I övrigt, styrelsemöte häromdagen, byggmöte ikväll. Vi försöker följa upp driftsättningen och se till att alla eventuella knutar rätas ut.

Hälsningar från styrelsen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar