Välkommen till E14 fiber!

Här hittar du information om arbetet med fiber till byarna längs E14 mellan Bräcke och Gällö. Om du inte har fått senaste medlemsinfon så beror det på att vi inte har ordning på din epostadress. Eller att våra mejl fastnar i din skräppost! Vi går ut med pappersinfo till övriga. Det finns fortfarande möjlighet att engagera sig i arbetet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grävning pågår … 

Leta ledningar, plocka med skarvar och ändplugg. Och någonstans i grönskan SKA det bara finnas en tryckning. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Papper, papper, papper …

PapperVi skriver alltså ut papperskopior på material som vi har digitalt till Länsstyrelsen som i sin tur scannar in det igen på sin inläsningscentral. Som vi förstår skrivs det ut igen vid handläggning … Som boende i det boreala barrskogsbältet får man ändå uppskatta insatserna för massaindustrins överlevnad.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinfo juni 2017

Hej medlem i E14 Fiber!

(detta gick ut via epost/papperspost sista veckan i juni 2017)

Grävningar pågår för fullt, områdena Hannåsen, Ystasjön, Industriområdet är i princip klara med både stam och serviser (dvs fram till husvägg). Serviserna i Grimnäs avslutas inom närmsta veckan. Parallellt med detta jobbar grävarna med samförläggningssträckorna.

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Koppar på tillbakagång

Ytterligare ett antal telestationer har fått datum för nedsläckning, i vårt område är det Gimån som berörs under nästa år. Läs mer på kommunens hemsida.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ska det va, ska det va …

När grävmaskinerna väl dyker upp på byn så händer det saker. Grimnäs nådde hundra procent anslutna fastigheter med permanentboende dagarna före midsommar. Några företag och semesterboende därtill, roligt att alla vill vara med!

Om en vecka ungefär etablerar sig servisgänget i Stavre. Byombuden laddar för grävinformation och möjligheten att hoppa på. Kontakta styrelse/byombud om ni undrar något.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grävning pågår …

Nästan högsommarvärme, och nu grävs det serviser (dvs fram till husvägg) för fullt i Hannåsen och Grimnäs! Fantastiskt kul att det är i full gång!

I övrigt: medlemskontakter, rapportering till Jordbruksverket, projekteringsdiskussioner med Skanova och ElTel … även det administrativa är alltså i full gång. Vi svettas lite, men tar jämnt lass på spaden och skottar vidare bland alla papper.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Information grävning/stakning

Grävningen är strax framme i Grimnäs, det här behöver boende i området veta:

Generellt sett kommer fiberstammen dras via byvägarna. En viktig sak: du ansvarar själv för att den som gräver har rätt information om vad som finns i marken på din tomt.

Fiberkabeln förläggs på cirka 30 centimeteters djup på tomtmark. Kolla upp följande t ex:

 • Inkommande el
 • Inomgårdskabel, har ni dragit ström till vedbon, t ex?
 • Sommarvatten som ligger ytligare än vanligt V/A
 • Infiltration
 • Jord/bergvärme
 • Robotgräsklippare mm

Hur markerar jag var fibern ska läggas ner?

 • Med en papptallrik på husväggen där den ska dras in
 • Med en stakkäpp vid vägen, märkt med ditt husnummer
 • Med minst en stakkäpp emellan väggen och vägen, fler om det behövs rundas något särskilt
 • Stakkäppar finns att hämta hos byombuden

OBS – grävaren gör bara grov återställning. Återplantering av gräs osv svarar medlemmarna för själva.

Vad händer sedan?

 • Du ansvarar för håltagning själv, och montering av en dosa utomhus och ett uttag inomhus, tänk på att det behövs ström till utrustningen. Byombuden kommer att kunna instruera om monteringen längre fram i sommar.

Tusen frågor? Mejla till e14fiber@outlook.com eller kontakta byombud/styrelse:

Hannåsen/Binnäset: Mats Eriksson (070-5756959) och Birgith Haraldsson (0730-569406)

Grimnäs/Ystasjön: Tomas Brykt (070-2273369), Jan-Ove Fransson (076-7713100) och Lars Henriksson (070-3361288)

Mälgåsen, Mälgsand: PO Mellgren (070-6208167) och Lasse Nilsson (070-3385382)

Stavre: Roger Larsson (070-3695030) och Tobias Sjölander (070-6605423)

Stensmyran, Ån, Mordviken: Ante Osterling (070-3034697)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektekonomi

Vi har fått frågor om hur det ser ut ekonomiskt för projektet. Såhär ligger det till: vi gjorde en budget med hjälp av ByNet, som vi hade som underlag för ansökan när den senast justerades hösten 2015 och första månaderna 2016. Efter beslutet gjorde vi upphandlingar som låg inom ramen för den tänkta budgeten. Totalt räknar vi med en kostnad på cirka 7,5 miljoner kronor, där vi får bidrag med 50 % av den faktiska kostnaden.

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny tidsplan

Vi hade hoppats att kunna koppla upp oss lagom till Kalle Anka i år. Men med de förseningar som blivit i och med samförläggningsförhandlingarna skjuts processen framåt, med planerat stoppdatum för grävning vid årsskiftet, installation av själva nätet 2018-03-31, därefter inkoppling och uppkoppling hos medlemmarna.

Grävningarna har vi påbörjat längst västerut, och fortsätter nu områdesvis i riktning mot Stensmyran. Nästa område att starta upp är Grimnäs, med start från viadukten, preliminärt första veckan av juni. Först gräver vi serviserna, dvs från vägen till respektive hus, därefter själva stamnätet längs vägen. Byombuden Tomas och Lars kommer ut med information om hur själva stakningen går till!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Byggmöte … 

Varannan vecka stämmer vi av med ElTel och MRZ. Här lägger projektledare Jonas Kriström och gräventreprenör Johan Strid pannorna i djupa veck. Hannåsen, Binnäset, Ystasjön och Industriområdet börjar bli klart! 

Till veckan går vi igenom procedurerna med byombuden, stakning, håltagning etc, inför grävstart i Grimnäs.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar