Medlemsinfo och kallelse till årsmöte 22 maj

Hej medlem i E14 Fiber! (detta gick ut via epost tredje veckan i april)

En lång vinter har äntligen släppt sitt grepp. Vi har gjort löpande uppdateringar på hemsidan, men har valt att vänta med utskick tills vi haft mer information att komma med.

Grävningarna är i stort sett avslutade. Det återstår några sträckor på E14, och några enskilda stammar/anslutningar som fick avbrytas på grund av tidig och stadig vinter. Det slutförs nu i takt med att snön försvinner och tjälen släpper. Där är det både våra grävare från Maskinringen som jobbar, och Riggtech från Ljusdal som ska sköta tryckningen under Gimån. Läs mer

Annonser
Publicerat i Medlemsutskick | Lämna en kommentar

Svetsning vid husvägg pågår!

Den här veckan har ElTel påbörjat svetsning vid fastighet – om du inte fått upp dina boxar är det hög tid NU. Och om du har möjlighet att snöa av så att de kommer fram till husväggen, gör det! Ju fler som blir klara nu, desto snabbare går inkopplingen för alla medlemmar.

Uppdatering tisdag 17/4:
Observera att du inte behöver vara hemma när blåsning/svetsning utförs, så länge det går att komma fram till husväggen och boxarna är installerade korrekt så görs det arbetet helt och hållet utifrån. (Det är en av poängerna med den här typen av installation.)

Har du frågor, mejla e14fiber@outlook.com eller kontakta ditt byombud.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Glad påsk!

Intet är som väntans tider. Först och främst väntar vi på nästa utbetalning från Länsstyrelsen. Det är väldigt spännande, eftersom vi inte vet om det kommer ett klart beslut och en utbetalning, eller om de förväntar sig kompletterande uppgifter innan vi får ut nästa del av bidraget.

Sedan väntar vi på mer info ifrån ElTel om hur mycket som återstår innan det är färdigt för inkoppling. Vi har bett om tidsplan för svetsning vid fastighet, eftersom vi vet att alla boxar inte är på plats ännu. Om du har det ogjort eller har hittat på en speciallösning måste du höra av dig, eftersom varje återbesök kostar pengar.

Något vi inte behöver vänta längre på är besked om den styrda borrningen under Gimån, den är bokad till vecka 16-17, enligt Skanova. Därefter ska slangen knytas ihop från Gimårasten till infarten vid Mordviken. Övrigt som återstår av grävning är en handfull enstaka fastigheter, som inte kommer att ta så många arbetsdagar att göra, bara vintern släpper greppet.

Vi lämnade in beställningslistorna till Telia i början av året och sitter nu med korrigeringar och ändringar. Det fattas fortfarande några tjänsteavtal, alltså val mellan kollektivavtal och öppen fiber, men de som inte lämnat in har vi lagt på Öppen fiber så länge.

Enligt vår kontakt på Telia kommer de som har Telia idag få direkt övergång till kollektivavtalet, men bör säkerställa det genom att kontakta kundtjänst på 90200. För er som har andra leverantörer idag och undrar om det är dags att säga upp – vi har inte fått besked om inkopplingsdatum. Tyvärr! Att det inte blir i april-maj som vi fått besked om tidigare får vi väl betrakta som helt klart, men det hänger alltså på ElTel som slutför installationerna och Telia som ska leverera utrustning och aktivera tjänsterna. Det sistnämnda vet vi har krånglat hos alla andra föreningar.

Preliminärt årsmötesdatum är 22 maj i Stavre, och vi har avsiktligt lagt det sent eftersom vi vill ha så mycket info som möjligt klart.

I övrigt, papper, kredithandlingar, styrelsemöten, avtalssortering, byggmöten, ett evigt mejlande med entreprenörer, medlemmar, tillståndsgivare … det fattas i vanlig ordning inte arbetsuppgifter. Men vi tar jämnt lass på spaden och skottar vidare. Alla medlemmar är som vanligt välkomna att hjälpa till, det finns gott om saker att bidra med.

Glad påsk hälsar styrelsen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grävning, blåsning, svetsning, papper …

Lite klent med uppdateringar efter årsskiftet – men arbetet fortskrider på alla fronter!

Grävning: MRZ blev inte helt klara före årsskiftet som de hade tänkt. Det allra mesta är dock klart. En lite häftigare vinter än vi blivit vana med ställer till det med återstoden, men arbetet fortsätter där vi bedömer att kostnaden är rimlig. Två områden har fått läggas i vintervila; Kolgårn-Bygget, Stavre och Hampnäset, Mälgåsen. Vi har just nu ingen information om när ElTel/Skanova tänker genomföra den styrda borrningen under Gimån, tyvärr. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skicka in ditt tjänsteavtal!

Vi är just nu i slutdelen av vår grävprocess och delar av nätet är redan försett med fiberoptisk kabel. De sista kundutrustningarna har äntligen kommit och är på väg till sina mottagare under veckan. Blåsning pågår för fullt, och ElTel kommer starta svetsning inom kort.

Viktigt om tjänsteavtalen; För att få Telias triple play bestående av bredband 100/100, TV paket lagom och bredbandstelefoni för 389 kr/mån behöver vi ett undertecknat tjänsteavtal före nyåret. Anledningen är att Telia så snart som möjligt måste orderlägga den utrustning som krävs till driftsättningen.

Den som inte skickar undertecknat tjänsteavtal till fiberföreningen innan nyåret måste vi registrera som abonnent på öppen fiber för att kunna lämna in listorna för hela området. Kostnaden för att gå från öppen fiber till Telias triple play senare kommer att bli 519 kr/mån. Det priset är inte garanterat och kan komma att bli högre beroende på hur länge man väntar med att gå över. (Tidigare har Telia gått med på efterkommande kollektivanslutna med samma prisvillkor, men detta är ändrat enligt nya besked.)

Ni har alla fått en påminnelse om att fylla i era avtal via e-post och vi vill absolut få in dem innan nyåret för att ni inte ska drabbas av högre kostnader för att fullt ut kunna utnyttja er fiberuppkoppling.

Observera; företagskunder kan bara välja Öppen fiber. Och hyresgäster får inte teckna kollektivavtal genom föreningen, det är bara fastighetsägare som godkänns av Telia.

Har ni frågor, hör av er! Mejla går fint, eller kontakta styrelse eller byombud.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar vi i fiberföreningens styrelse

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sprängning pågår … 

Förberedelser för sprängning längs E14. Ett steg närmare slutet på projektet! 

Uppdatering: sprängt vare här!

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Öppet möte med Telia och lägesrapport

Informationsmöte för alla medlemmar i föreningarna i kommunen:

Vill du veta mer om innehållet i kollektivavtalet? Hur Telia ser utvecklingen av fibertjänster i framtiden? Missa inte möjligheten att ställa frågor till Telia direkt, när Bräcke fiber och Bräcke kommun bjuder in till öppet möte;

Måndag 27 november kl 18:30
Bräcke Folkets Hus

Kort lägesrapport:

Grävning pågår för fullt och det återstår bara delar av våra områden, det allra mesta är faktiskt klart! Blåsning från skåp till fastighet är gjort på i stort sett allt som är grävt. Några tryckningar under E14 återstår, plus borrningen under Gimån.  Trots motigt väder jobbas det på för att bli klar enligt tidsplan! I övrigt, pappersjobb, inhämtning av avtal, kompletteringar Länsstyrelsen och Trafikverket, fortsatt väntan på de sista kundutrustningarna … jämnt lass på spaden och skotta vidare, hälsar styrelse och byombud!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags att bestämma sig!

I slutet av november vill Telia ha in våra kundlistor, dvs vilka som ska ha vilken typ av tjänst. Vi saknar ganska många tjänsteavtal, men nu är det dags att bestämma sig!

Kollektivavtal kan bara tecknas av fastighetsägare (räcker med en registrerad ägare), den som inte vill teckna avtalet för hyresgästens räkning måste välja öppen fiber.

Kollektivavtalet kan inte tecknas av företag, även de måste välja öppen fiber. Optionsavtal kan bara välja öppen fiber.

I kollektivavtalet ingår som bekant teve, internet (Telias kanalpaket Lagom) och fast telefon. Priset är garanterat under fem år från driftsättning, och det kan vara bra att veta att det är lite meck med att avsluta ett påbörjat avtal (förutom vid ägarbyte), plus att det kommer att kosta (vet inte hur mycket ännu). Ändringar verkar också ta tid att döma av hur de andra föreningarna har det.

Vi kommer att följa upp vilka som är klara och inte, men sitter du och ruvar på ditt avtal får du gärna lämna det till ditt byombud så slipper vi jaga dig!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Manual för installation …

… men verkligen i kortformat – eftersom vi inte fått den utlovade ifrån ElTel. Har du frågor, kontakta ditt byombud!

Fiberinstallation för gördetsjälvare – pdf-format.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Blåsning pågår …

Igår påbörjades blåsning av fiber i området Hannåsen/Binnäset. Det momentet fungerar även utan att boxarna är monterade – så få inte panik. (Men montera boxen så snart du har möjlighet ändå så vi kan börja svetsningen – kontakta ditt byombud om du har frågor.) Det är Krokoms elteknik som jobbar på uppdrag av ElTel, och de börjar västerifrån, härnäst kommer Ystasjön, Industriområdet och Grimnäs.

OBS – uppdatering: ändstumpen måste vara åtkomlig för blåsarna, annars kan de inte göra jobbet! Om du dragit in din ände av slangen i huset, i garaget etc så måste du se till att det är upplåst och tillgängligt.

Som vi skrev i medlemsutskicket har vi inte fått alla boxar ännu, men vi har några i reserv – om du t ex har en fritidsfastighet (i sydöstra Stavre, Ån, Gimån, Stensmyran eller Mordviken) och inte är på plats hela tiden, mejla e14fiber@outlook.com så ser vi till att du får ut en nu!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar