Årsmöte framflyttat och uppdatering

Föreningen ska enligt stadgarna genomföra årsmöte senast sista juni, men som läget är nu ser det ju inte helt lovande ut att dra ihop någon större folksamling. Ordförande har dock kontakt med Skatteverket och det är inga problem med att skjuta fram mötet under rådande omständigheter. Kallelse kommer när det verkar möjligt att genomföra ett riktigt årsmöte.

I övrigt är slutredovisningen av EU-projektet genomförd och godkänd. Vi drog en lättnadens suck när den sista kompletteringen passerade Länsstyrelsens nålsöga, efter sex och ett halvt års arbete. Som det ser ut idag går projektet i sin helhet runt ekonomiskt, vilket också är en stor lättnad för oss som jobbat med det här för medlemmarnas räkning.

Nu återstår en del dokumentation av det fysiska nätet inför överlämning till vår driftspartner, samt några tillkommande anslutningar som ska installeras under våren. Om ni vet att någon i närheten funderar på att ansluta sig, ställ frågan nu när vi ändå har åtgärder planerade!

Med hopp om en fin vår – vi hörs!

Annons
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Viktig information om nytt kollektivavtal

E14 fiber har tecknat ett nytt avtal med Telia. Priset blir detsamma, avtalstiden sex år och hastigheten i nätet mer än fördubblat till 250 MB upp och 250 MB ner. Det är ett bra avtal som vi förhandlat fram, och det lyckades tack vare att kommunens samtliga fiberföreningar förhandlade tillsammans. Den högre hastigheten kräver ny utrustning och den ligger just nu i Grimnäs hos Tomas och Elin Brykt. Där får var och en hämta sin utrustning som består av router, tevebox och fjärrkontroll. Utlämningen sker kvällstid kl 18-20 under följande datum:

Tisdag 17 mars

Torsdag 19 mars

Tisdag 24 mars

Torsdag 26 mars

Ni som, av olika skäl, inte skriver på det nya tjänsteavtalet blir avtalslösa eftersom det förra slutat att gälla. Det innebär att ni förs över till öppen fiber där ni själva och utan föreningens medverkan ordnar egen tjänsteleverantör.

Ni som redan har kollektivavtal får denna information i eposten med avtalet bifogat för utskrift, det finns också för nedladdning här: 2020 Telia kollektiverbjudande för utskrift.

Om datum inte fungerar, kontakta Tomas Brykt: tomasbrykt [at] gmail.com

Välkommen till Grimnäs!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högre hastighet i nätet!

För en tid sedan tecknade samtliga föreningar i Bräcke kommun nytt avtal med Telia. Det innebär att vi får en hastighetshöjning från 100 Mbit/sek in och ut till 250 Mbit/sek. Priset per månad blir detsamma som nuvarande kollektivavtal för er som kunder. Det nya avtalet gäller från 1 februari 2020.

För att kunna dra nytta av hastighetshöjningen krävs att vi byter ut den router och den tevedosa vi har idag. Dessa har i skrivande stund inte levererats av Telia, men den gamla utrustningen fungerar med nuvarande hastighet som vanligt, även efter 1 februari.

Tomas och Elin Brykt i arrangerade distributionen av all utrustning inför driftsättningen av vårt nät på ett förtjänstfullt sätt. Nu spottar de i nävarna igen och kommer att hålla i taktpinnen även för den här gången.

När utrustningen kommit till Grimnäs och distributionsplanen är klar kommer vi att gå ut till er alla med information om hur ni får er nya router och tevebox. Det kan nog ske inom ett par veckor. Informationen kommer på hemsidan och även via mejl och post.

Den nya utrustningen är mycket enkel att aktivera. I princip flyttar man bara över kablarna till den nya routern och vidare till teveboxen. Uttagen ser lika ut som på den ni har idag.

Skulle det vara så att ni behöver hjälp med monteringen får ni höra av er till de kontakter vi presenterar i utskicket till er.

Mvh,

Mats Eriksson, ordförande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Planerad driftstörning

Fredag 29 november gör ElTel en omdragning av nätet i området Ystasjön/Grimnäs. Arbetet innebär kortare stopp under hela dagen, för alla anslutningar på sjösidan av E14 i Ystasjön och hela Grimnäs. ElTel kommer slutligen att testa alla anslutningar för att säkerställa att allt är igång inför helgen. Berörda medlemmar har fått kontaktinfo via mejl, men om allt går som planerat kan ni sitta lugnt i båten.

Vi hoppas på ett snabbt och lyckat jobb för entreprenörerna och önskar alla en fin första advent!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Slutbesiktning pågår …

Allt ifrån förläggningsdjup och snökäppar till hur fibertrådarna är märkta, sorterade och dokumenterade gås igenom innan det är klart. Övervägande beröm från vår besiktningsansvariga på Rejlers!

I samband med korrigeringar kan det bli driftstopp på någon sträcka, men det ska isf inte bli långvarigt. Vi meddelar det vi vet här på hemsidan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinfo på väg ut

… enligt nedan:

Hej medlem i E14 Fiber! (detta går ut via epost sista veckan i september)

Byggprojektet är i stort sett avslutat – men jobbet med projektet är långt ifrån klart. Vi uppdaterar hemsidan med de viktigaste förändringarna. Annars går det fint att mejla eller kontakta styrelse/byombud.

Under kommande höst/vinter ska följande hända, om allt går som det ska: slutbesiktning av bygget, överlämnande av nätet till Skanova/Telia och avslutande av byggprojektet.

Årsmötet är lyckligt avklarat i juni, och vi hälsar några nya styrelsemedlemmar välkomna till slutfasen av arbetet!

Årsmötet beslutade att föreningen ska lägga ut all fakturering på en extern aktör. Det innebär smidigare betalningslösningar för medlemmarna. Men också att alla som ligger efter med avgifter för anslutning, kollektivavtal och medlemskap kommer att få räkning från ett kreditbolag. Kontakta någon i styrelsen, helst kassör PO på po.mellgren@gmail.com om du vill göra upp om avbetalning innan vi säljer fordringarna.

Viktigt när det nu närmar sig överlämning – vi MÅSTE ha rätt information om fastighetsägare på alla anslutningar. Dubbelkolla gärna att de ägarbyten som du känner till blivit registrerade med rätt ägare, och mejla hellre en gång för mycket – e14fiber@outlook.com

Påminner också om att föreningen formellt äger all utrustning, så vid eventuell försäljning av fastighet, se till att ny ägare har koll på det!

Hör av er om ni har frågor!

Hälsningar från styrelsen i E14 fiber
http://www.e14fiber.se
e14fiber@outlook.com

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Årsmötet avklarat!

Den nygamla styrelsen ser ut såhär:

Ordförande, Mats Ericsson

Sekreterare, Solgerd Eurenius

Kassör, PO Mellgren

Övriga ledamöter, Tobias Sjölander och Tomas Brykt

Suppleanter, Göran Jonsson och Ante Osterling

Revisorer, ordinarie och ersättare, Bertil Alftrén och Birgitta Olsson.

När styrelsen konstituerade sig efter årsmötet adjungerades tidigare sekreterare Anna Lundström till styrelsen i egenskap av projektledare till årets utgång.

Protokoll och handlingar med övrig information som diskuterades kommer i form av medlemsutskick så småningom.

Tack alla som kom för trevlig träff!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 17 juni, dagordning

Årsmötet närmar sig, här har ni dagordningen! Rainer kokar kaffe och brer mackor, och så blir det informations- och frågestund i anslutning. Vi behöver fortfarande tillskott till styrelsen, så hör gärna av er!

 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018
 8. Disposition av över- eller underskott
 9. Av styrelsen lagda förslag
  A. Överlämning av fordringar och fakturahantering till extern aktör
 10. Beslut om årlig medlemsavgift, förslaget är oförändrad.
 11. Motioner till stämman, inget föranmält.
 12. Beslut om ev. arvoden till styrelse och revisorer, förslaget oförändrat.
 13. Val av ordförande och ledamöter samt ersättare till styrelsen
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
 17. Mötet avslutas

Välkomna till bystugan i Grimnäs, 17 juni kl 19:00

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötesdags!

Styrelsen har skjutit lite till på årsmötesdatum för att ha så mycket klart som möjligt till dess.

Måndag 17 juni kl 19:00 på Grimnäs bystuga. Kallelse går ut i mitten av maj i form av ett vanligt medlemsutskick. Vi behöver lite nya styrelsemedlemmar, hör gärna av er om ni är intresserade!

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Framåt och uppåt 2

Februari månad; ytterligare förändringar av tjänsteavtal, fortsatt trög kommunikation med Telia, det tjorvar återkommande med de fakturor vi får för medlemmarnas räkning.

Vi jobbar mot slutbesiktning och slutfakturor med våra entreprenörer och det känns ganska positivt, även om vi kanske inte är riktigt överens. En felprojektering som systemleverantören gjort har blivit en ganska seg visa, men det kommer att lösa sig.

Eftersom vi kunnat konstatera att vår inledande projektering inte riktigt tagit höjd för förutsättningarna i vårt område och vi därmed underskattat totalkostnaderna så har vi med lite möda sammanställt och lämnat in en ansökan om utökat stöd hos Länsstyrelsen. Ser fram emot ett positivt beslut!

Årsmöte 2019 kommer att bli under maj månads första halva, och vid det laget kommer vi förhoppningsvis ha ett slutbesiktat nät och en tidsplan klar för slutredovisningen till Länsstyrelsen.

Tackar åter för glada tillrop –  det är bra precis sex år sedan föreningen bildades, och det är ju lite häftigt att vi nu har ett fullt fungerande nät. Det har kostat ett oändligt antal timmars jobb, men det blev faktiskt ett resultat!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar